• you-know
  • Chỉ riêng Quảng Ninh
    có đến 147,6 tấn
    rác thải nhựa sinh hoạt

    thải ra môi trường mỗi ngày

Nhấn vào nút bên dưới nếu bạn có ý định thay đổi lựa chọn của mình

CHỌN LẠI ỐNG HÚT GIẤY no-plastic