Milo - Viet Nam

Năng động việt nam
CAM KẾT & HÀNH ĐỘNG

Đây là số lượng bậc phụ huynh đã sẵn sàng hành động cùng Milo chung sức xây dựng nên một phong trào quốc gia vê lối sống năng động thể thao. Từ đó nuôi dưỡng một thế hệ VIỆT NAM NĂNG ĐỘNG luôn sẵn sàng cho muôn vàn cơ hội mới!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GIỚI THIỆU TRẠI TẬP HUẤN NESTLE MILO
HỢP TÁC CÙNG CLB BARCELONA

TRẢI NGHIỆM TRẠI TẬP HUẤN NESTLE MILO
HỢP TÁC CÙNG CLB BARCELONA

cam kết tiêu chuẩn dinh dưỡng

Nhằm tạo dựng thế hệ Việt Nam Năng Động, MILO Việt Nam cam kết đem lại nguồn dinh dưỡng tốt nhất và an toàn nhất. Tất cả mọi sản phẩm sữa Nestlé MILO đều tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc và tiêu chuẩn an toàn tối đa.