Xem đủ 5 video luyện tập để mở khoá các lớp dưới đây và nhận ngay Chứng nhận Tốt Nghiệp cùng Bộ quà Năng lượng.

Bài học 1: KỸ THUẬT NGÃ NGỬA - NGÃ SẤP
2/ KỸ THUẬT TỰ VỆ KHI BỊ TẤN CÔNG VÙNG CỔ
3/ KỸ THUẬT TỰ VỆ KHI BỊ ÔM SAU CẢ TAY
4/ KỸ THUẬT TỰ VỆ KHI BỊ ĐẤM THẲNG TAY PHẢI
5/ KỸ THUẬT TỰ VỆ KHI BỊ ĐẠP NGANG
thực hiện một thử thách nhỏ cùng con
HOÀN THÀNH & NHẬN QUÀ