Chọn môn thể thao khác

Bóng Đá

Là môn thể thao vua, bóng đá không chỉ giúp trẻ tăng cường sự nhanh nhẹn, nâng cao sức bền mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội.

Xem đủ 5 video luyện tập để mở khoá các lớp dưới đây và nhận ngay Chứng nhận Tốt Nghiệp cùng Bộ quà Năng lượng.

Bài học 1: KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG - NHẬN BÓNG
Bài học 2: KỸ THUẬT DẪN BÓNG CHUYỂN HƯỚNG
Bài học 3: KỸ THUẬT ĐÁNH ĐẦU TẠI CHỖ
Bài học 4: ĐỘNG TÁC GIẢ
Bài học 5: KỸ THUẬT SÚT CẦU MÔN TẠI CHỖ
thực hiện một thử thách nhỏ cùng con
HOÀN THÀNH & NHẬN QUÀ