Ống hút nhựa đang âm thầm ô nhiễm
sân chơi xanh của 98 triệu người Việt Nam

LỰA CHỌN
của bạn LÀ GÌ?

TÔI CHỌN
ỐNG HÚT GIẤY

0

nhà vô địch
đã chọn ống hút giấy

paper straw
TÔI vẫn CHỌN
ỐNG HÚT NHỰA

0

người đã chọn
ống hút nhựa

plastic straw