Phòng thủ cá nhân

Phòng thủ cá nhân

Clip HLV tuyển TPHCM dạy bóng rổ với kỹ thuật phòng thủ cá nhân. Phòng thủ vững vàng trong bóng rổ cũng là một cách quan trọng /bong-rođể mang lại chiến tháng cho đội bóng.