Ném phạt

Clip HLV tuyển TPHCM hướng kỹ thuật bóng rổ với bài tập ném phạt. Kỹ thuật ném phạt một khi đã tập thuần thục thì nó sẽ là kỹ thuật dễ mang lại điểm nhất.