Nâng sức bật

Nâng sức bật

Clip HLV tuyển TPHCM dạy bóng rổ với kỹ thuật nâng sức bật. Gồm các bài tập nhón gót trong 3 giây, chùng gối ngồi xuống và bài tập chùng gối bật nhảy.