Kỹ thuật ghi điểm

Kỹ thuật ghi điểm

Bài tập về một động tác rất quan trọng -- Kỹ thuật Ghi Điểm! HLV Nguyễn Thiên Sơn sẽ hướng dẫn cụ thể cho Bé trong video này cách làm thế nào để ghi 1,2 hoặc 3 điểm.