Vượt chướng ngại vật

Vượt chướng ngại vật

Công Vinh hướng dẫn đá bóng với bài tập vượt chướng ngại vật. Đây là một trong các kỹ thuật bóng đá cơ bản. Để vượt chướng ngại vật có các bài tập dẫn bóng bằng má ngoài và dẫn bóng bằng má trong. Mỗi chân 2 nhịp chạm bóng.