Kỹ thuật truy cản

Kỹ thuật truy cản

Tuyển thủ Công Vinh hướng dẫn đá bóng với bài tập kỹ thuật truy cản. Đây là một trong các kỹ thuật bóng đá cơ bản. Phòng thủ và truy cản rất quan trọng, nó giúp đội bóng dành được chiến thắng. Hãy cũng xem các kỹ thuật này là gì nhé!