Kỹ thuật tâng bóng

Kỹ thuật tâng bóng

Tuyển thủ Công Vinh hướng dẫn đá bóng với bài tập kỹ thuật dẫn bóng. Đây là một trong các kỹ thuật đá bóng cơ bản. Tâng bóng giúp chúng ta tạo cảm giác tốt cho chân, duy trì thăng bằng và kiểm soát bóng tốt hơn.