Kỹ thuật dẫn bóng

Kỹ thuật dẫn bóng

Tuyển thủ Công Vinh hướng dẫn đá bóng với bài tập kỹ thuật dẫn bóng. Đây là một trong các kỹ thuật đá bóng cơ bản. Dẫn bóng giúp làm chủ tốc độ, hướng đi của bóng và vượt qua sự truy cản của đối thủ.