Kỹ thuật Bắt Bóng

Kỹ thuật Bắt Bóng

Đối với những Bé nào muốn trở thành thủ môn, thì bài học này sẽ cực kỳ hữu ích đấy! Bài tập sẽ hướng dẫn Bé về kỹ thuật Bắt Bóng trong cả 2 tình huống Bóng sà và Bóng bổng.