Căng cơ

Tuyển thủ Công Vinh hướng dẫn tập đá bóng với bài tập kỹ thuật dẫn bóng. Tập đá bóng không chỉ giúp các em giải trí mà con mang đến sự dẻo dai, tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến linh hoạt.