Tích thẻ vũ trụ năng động đổi quà MILO đỉnh

Flowers

Vũ trụ năng động MILO đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Từ 01/08/2022 – 30/10/2022, với mỗi lốc MILO mẹ mua, mẹ và bé có thể săn nhiều thẻ bài và đổi quà hấp dẫn.
Flowers
Flowers