Cam kết cho Việt Nam

Nestle MILO

Với mong muốn tạo dựng một thế hệ Việt Nam Năng Động, MILO cam kết đem lại nguồn dinh dưỡng tốt nhất và an toàn nhất, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ để luôn sẵn sàng vươn xa mỗi ngày!

Nestle MILO

Cam kết, nguyên tắc, và tiêu chuẩn an toàn trong nguồn dinh dưỡng cho trẻ từ các sản phẩm sữa Nestlé MILO.

Nestle MILO

Thông tin về chương trình NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM - sứ mệnh của MILO nhằm xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động luôn sẵn sàng cho muôn vàn cơ hội mới.