Mẹ muốn hỏi về

Con người cần năng lượng và các chất dinh dưỡng để làm gì?
Năng lượng chuyển hóa trong cơ thể như thế nào?
Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Đặc điểm của bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, cân đối là như thế nào?
Mẹ có thắc mắc cần <span>giải đáp?

Mẹ có thắc mắc khác?