HỦY TÀI KHOẢN

BẠN CHẮC CHỨ?

Chúng tôi rất tiếc bạn không muốn sử dụng các dịch vụ và cập nhật từ website Nestlé MILO Việt Nam nữa. Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do của quyết định này:


Để hoàn tất, hãy nhấn nút Xác nhận bên dưới. Nếu bạn đổi ý và muốn giữ lại tài khoản, hãy nhấn nút Trở Về nhé.