Muốn trẻ phát triển toàn diện, thể thao đồng đội liệu có phù hợp?