Thời gian, địa điểm và cách thức
xác định trúng thưởng

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ gửi thư điện tử hoặc thư đảm bảo hoặc điện thoại thông báo cho người đạt giải thưởng và hướng dẫn nhận giải trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả xác định những người đạt giải.

Giải thưởng tuần sẽ được trao cho người thắng cuộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (hạn chót trao giải là ngày 29/12/2015). Nếu quá thời hạn trên mà BTC không thể liên lạc được với người thắng cuộc hoặc người thắng cuộc không đến nhận giải thưởng theo thời gian BTC quy định thì xem như người thắng cuộc đã từ chối nhận giải thưởng và do đó người thắng cuộc không được quyền khiếu nại, khiếu kiện và đòi BTC bồi thường. BTC có toàn quyền xử lý giải thưởng theo qui định của pháp luật.

BTC sẽ liên lạc và chuyển giải thưởng qua đường bưu điện tới địa chỉ (trong lãnh thổ Việt Nam) mà người chơi đăng kí khi tham gia chương trình. BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc giải thưởng bị thất lạc do người chơi cung cấp sai địa chỉ.

Khi nhận thưởng, người nhận thưởng phải xuất trình:
- Giấy Chứng minh nhân dân của người nhận thưởng;
- Giấy Ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường hoặc Văn phòng/Phòng công chứng nếu người nhận giải là người nhận thay cho người đạt giải
×