Khám phá ngay “Bữa Sáng ĐỦ”

basket basket
basket basket
basket
basket

chọn bữa sáng

nohayđủ?

Khám phá sự khác biệt mà MILO Bữa Sáng đem lại với những món ăn sáng quen thuộc của bé.

Bánh bao Bánh bao
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bánh canh Bánh canh
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bánh cuốn Bánh cuốn
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bánh mì ốp la Bánh mì ốp la
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bánh mì (thịt chả) Bánh mì (thịt chả)
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bún bò huế Bún bò huế
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Bún thịt nướng Bún thịt nướng
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Phở bò Phở bò
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Xôi (mặn) Xôi (mặn)
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

Hủ tiếu Hủ tiếu
 
 
 
 

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

 
124kcal
 
mg
 
g
 
g

* Hình ảnh minh hoạ chỉ mang tính tương đối và phục vụ cho mục đích tham khảo.

basket basket
basket
basket basket
basket basket basket basket basket basket basket basket
basket
basket basket
basket basket
basket basket
basket
basket basket

ĐĂNG KÝ nhận thông tin dinh dưỡng độc quyền

Đăng ký ngay
Về đầu trang