Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Khám phá tiềm năng thể thao của bé.Milo

Khám phá tiềm năng thể thao của bé

Nội dung được nghiên cứu bởi MILO
trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
giúp đề xuất môn thể thao và dinh dưỡng
phù hợp dựa vào đánh giá thể trạng
và thế mạnh tích cách đặc trưng của bé.

bắt đầu ngay

Khám phá tiềm năng thể thao của bé

MẸ HÃY NHẬP THÔNG TIN ĐỂ BẮT ĐẦU

XEM PHÂN TÍCH CHI TIẾT CỦA BÉ

Họ và tên mẹ

vui lòng nhập họ tên mẹ

Tên bé

vui lòng nhập họ tên bé

Số điện thoại của mẹ

Hãy nhập đúng số điện thoại

Bắt đầu ngay

MẸ HÃY BẮT ĐẦU ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ

XEM PHÂN TÍCH CHI TIẾT CỦA BÉ

LƯU Ý:

  • • Kết quả phân tích sẽ chính xác hơn nếu mẹ cùng trải nghiệm với con để cung cấp thông số chính xác
  • • Bài phân tích sẽ kéo dài khoảng 20 phút
  • • Mẹ vẫn có thể ước tính các thông số dựa theo sự hiểu con của mình để có kết quả như ý muốn mẹ nhé!

Bắt đầu ngay