Milo - Viet Nam

Đến hẹn lại lên, Trại Hè Năng Lượng MILO
mùa thứ 5 đang mở cửa chào đón
các bạn nhỏ đến rèn luyện thể chất.
Cùng bé đến tham gia Mẹ nhé!
Hotline
HCM & Đà Nẵng: 0916730202
HN và Hải Phòng: 0917730202

Danh sách lớp học

Chương trình huấn luyện chi tiết trong 6 tuần

Bóng Đá

Tháng 6

 • Thứ 7 (03-06-2017)
  Kỹ năng khởi động với bóng & tập thể lực
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (04-06-2017)
  Kỹ năng khởi động với bóng & tập thể lực
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (10-06-2017)
  Kỹ năng cảm giác bóng & khống chế bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (11-06-2017)
  Kỹ năng cảm giác bóng & khống chế bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (17-06-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng & chuyền bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (18-06-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng & chuyền bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (24-06-2017)
  Kỹ năng đá bóng bằng lòng bàn chân
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (25-06-2017)
  Kỹ năng đá bóng bằng lòng bàn chân
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30

Tháng 7

 • Thứ 7 (01-07-2017)
  Kỹ năng tâng bóng
  Sáng - 07:30 - 10:31
  Chiều 15:30 - 17:31
 • Chủ Nhật (02-07-2017)
  Kỹ năng tâng bóng
  Sáng - 07:30 - 10:32
  Chiều 15:30 - 17:32
 • Thứ 7 (08-07-2017)
  Kỹ năng sút bóng
  Sáng - 07:30 - 10:33
  Chiều 15:30 - 17:33
 • Chủ Nhật (09-07-2017)
  Kỹ năng sút bóng
  Sáng - 07:30 - 10:34
  Chiều 15:30 - 17:34

Bóng Rổ

Tháng 6

 • Thứ 7 (03-06-2017)
  Kỹ năng khởi động với bóng & tập thể lực
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (04-06-2017)
  Kỹ năng khởi động với bóng & tập thể lực
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (10-06-2017)
  Kỹ năng ném rổ 1 tay & ném rổ 2 tay
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (11-06-2017)
  Kỹ năng ném rổ 1 tay & ném rổ 2 tay
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (17-06-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng & di chuyển bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (18-06-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng & di chuyển bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (24-06-2017)
  Kỹ năng bắt bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (25-06-2017)
  Kỹ năng bắt bóng
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30

Tháng 7

 • Thứ 7 (01-07-2017)
  Kỹ năng di chuyển bắt bóng
  Sáng - 07:30 - 10:31
  Chiều 15:30 - 17:31
 • Chủ Nhật (02-07-2017)
  Kỹ năng di chuyển bắt bóng
  Sáng - 07:30 - 10:32
  Chiều 15:30 - 17:32
 • Thứ 7 (08-07-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng kết hợp ném bóng
  Sáng - 07:30 - 10:33
  Chiều 15:30 - 17:33
 • Chủ Nhật (09-07-2017)
  Kỹ năng dẫn bóng kết hợp ném bóng
  Sáng - 07:30 - 10:34
  Chiều 15:30 - 17:34

Nhảy Hiện Đại

Tháng 6

 • Thứ 7 (03-06-2017)
  Làm quen với bộ môn Nhảy Hiện Đại
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (04-06-2017)
  Làm quen với bộ môn Nhảy Hiện Đại
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (10-06-2017)
  Làm quen với nhịp nhạc
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (11-06-2017)
  Làm quen với nhịp nhạc
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (17-06-2017)
  Tập động tác theo Biên Đạo Bài Nhảy
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (18-06-2017)
  Tập động tác theo Biên Đạo Bài Nhảy
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Thứ 7 (24-06-2017)
  Tập động tác theo Biên Đạo Bài Nhảy
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30
 • Chủ Nhật (25-06-2017)
  Tập động tác theo Biên Đạo Bài Nhảy
  Sáng - 07:30 - 10:30
  Chiều 15:30 - 17:30

Tháng 7

 • Thứ 7 (01-07-2017)
  Ráp động tác theo nhạc
  Sáng - 07:30 - 10:31
  Chiều 15:30 - 17:31
 • Chủ Nhật (02-07-2017)
  Ráp động tác theo nhạc
  Sáng - 07:30 - 10:32
  Chiều 15:30 - 17:32
 • Thứ 7 (08-07-2017)
  Hoàn thành bài nhảy hoàn chỉnh
  Sáng - 07:30 - 10:33
  Chiều 15:30 - 17:33
 • Chủ Nhật (09-07-2017)
  Hoàn thành bài nhảy hoàn chỉnh
  Sáng - 07:30 - 10:34
  Chiều 15:30 - 17:34