2 CÁCH ĐỔI BALO

milo-box

TẠI ĐIỂM
MUA HÀNG - ĐỔI QUÀ

Mua 1 thùng MILO
& nhận ngay balo

milo-box

QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
 

Thu thập 12 màng bọc gửi về hộp thư MILO. Ngày cuối gửi thư hợp lệ là 11/5/2018 (tính theo dấu bưu điện)