Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Khám phá tiềm năng thể thao của bé.Milo

1/10

Giới tính

vui lòng chọn giới tính

Độ tuổi

vui lòng nhập tuổi từ 4 - 15

Chiều cao (cm)

vui lòng nhập chiều cao

Cân nặng (kg)

vui lòng nhập cân nặng

Chỉ số BMI của cơ thể

2/10

Tỷ lệ sải tay so với chiều cao
của bé khi đứng thẳng:

3/10

Thông số chiều cao ngồi
của bé (cm) :

4/10

Theo quan sát của mẹ, câu
mô tả đúng nhất với mọi
người về mức độ chịu
va chạm của bé:

chup
ne
dau

5/10

Theo quan sát của mẹ, câu
mô tả đúng nhất với mọi
người về mức độ chịu
va chạm của bé:

chup
ne
dau

6/10

Theo quan sát của mẹ, khoảng cách
khi bé bật xa tại chỗ không lấy đà:

7/10

Thời gian ngắn nhất để bé
chạy hết quãng đường 30m:

8/10

Thời gian bé chạy nước rút chạm tay vào tường 4 lần như hình minh họa:

9/10

Khi gập người chạm tay xuống mũi chân như hình minh họa, thì bé:

10/10

Khi bé đứng thăng bằng tĩnh theo phương pháp Romberg như hình minh họa, thời gian bé có thể đứng vững:

Cách thực hiện: Bé đứng thẳng, hai tay dang ngang, hai chân đứng khép nhau - mũi chân nọ tiếp gót chân kia trên một đường thẳng, hai mắt nhắm. Mẹ đếm thời gian bé đứng vững vàng (không rung động mi mắt, không run tay).

  • Quay lại
  • tiếp theo Hoàn Thành