Khám phá tiềm năng thể thao của bé.Milo

Khám phá tiềm năng thể thao của bé

Nội dung được nghiên cứu bởi MILO
trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
giúp đề xuất môn thể thao và dinh dưỡng
phù hợp dựa vào đánh giá thể trạng
và thế mạnh tích cách đặc trưng của bé.

bắt đầu ngay

Khám phá tiềm năng thể thao của bé

MẸ HÃY NHẬP THÔNG TIN ĐỂ BẮT ĐẦU

XEM PHÂN TÍCH CHI TIẾT CỦA BÉ

Họ và tên mẹ

vui lòng nhập họ tên mẹ

Tên bé

vui lòng nhập họ tên bé

Số điện thoại của mẹ

Hãy nhập đúng số điện thoại

Bắt đầu ngay