• Giải Tuyệt chiêu Siêu Ngầu tuần này hiện chưa có chủ nhân. Phần quà "Kool" nhất của thử thách #MILOCANU vẫn đang đợi bạn đấy!