pull the cap down to reveal a secret

Cảm ơn các bạn đã tham gia thử thách tuyệt chiêu thể thao cùng MILO. Chương trình đã kết thúc vào ngày 23/11/2016. Hãy tiếp tục đón chờ các chương trình tiếp theo tại website và Facebook của MILO bạn nhé!

Chinh phục thử thách #MILOCANU và có cơ hội nhận ngay
giải thưởng cực “Kool” nhé.

  • Record your trickshot
  • Upload your video to #Tricshot challenge or Instagram with #hashtag
  • Your trickshot will be appraised by Harry Luu & Kha Ngan