Trở lại
Con người cần năng lượng và các chất dinh dưỡng để làm gì?
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng Trả lời
Cách đây 897 ngày

Con người cần năng lượng để duy trì các hoạt động thể lực và trí tuệ (học tập, vui chơi, thể dục, lao động…), để cung cấp năng lượng cho quá trình tiêu hóa thức ăn cũng như để duy trì chuyển hóa cơ bản trong cơ thể con người.

Mẹ có thắc mắc cần giải đáp?

Mẹ có thắc mắc khác?