Động tác giả

Động tác giả

Công Vinh hướng dẫn đá bóng với bài tập động tác giả. Đây là một trong các kỹ thuật bóng đá cơ bản. Động tác giả rất quan trọng, nó giúp chúng ta lừa được đối phương và giúp trận đấu đẹp đến khán giả.